Wartung Screen, Wacken 2016, Foto: Lydia Polwin-Plass

Wartung Screen, Wacken 2016, Foto: Lydia Polwin-Plass

Wartung Screen, Wacken 2016, Foto: Lydia Polwin-Plass